Hoşgeldiniz sayın ziyaretçimiz. Bugün 23 Haziran 2024.
E-Posta : Parola :
 

KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI 

02/03/2016 23:14

Maddi imkanı müsait olan mümin kul, kurban kesmekle
Allah’ın emrine boyun eğdiğini ve kulluk şuuruna sahip olduğunu
ispat etmiş olur.
Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır :  
“Onların (kurbanların)  ne etleri Allaha ulaşır
ne de kanları, lakin ona ulaşan sizin idrak ve şuurunuzdur…”  
(22/Hac, 37).

Dış âlemdeki hayvanı kurban etmek, kulun iç âlemdeki hayvânî yönlerini Allah rızası için kurban etmesi mânâsına gelir. 
En büyük kurban, kulun nefsini feda etmesidir.
Kurbanlık koç, nefsin sembolüdür.  

Rabbimiz, ihsanı ile, bizleri bu idrake, bu şuura vardırsın.

Kurban bayramının; bizlere, ailelerimize, ülkemize, bütün dünya insanlarına; huzur, sükunet, bereket ve güzellikler getirmesini
yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Halveti Net Yayın Ekibi   

MEVLİD KANDİLİMİZ KUTLU OLSUN 

02/03/2016 23:12

Bu gelen ilm-i ledün Sultanıdır
Bu gelen tevhid-ü irfan kânıdır

Bu gelen aşkına devreyler felek 
Yüzüne muştaktır ins-ü melek

Bu gece şadân olur erbâb-ı dil
Bu geceye can verir eshâb-ı dil

Efendimiz, canımız, cananımız, peygamberimiz Muhammed Mustafa ( s.a. )'nın dünya alemini şereflendirdikleri günü anmak için belirlenen mevlid kandilini kutluyoruz.

Halveti Net Yayın Ekibi

   

EFENDİMİZİN ALEMLERİ ŞEREFLENDİRDİĞİ GECE 

03/02/2012 18:22

Bu gece, Muhammed Mustafa (S.A.) efendimizin alemleri
şereflendirdikleri gecedir.

Şeyh Galip Hz.lerinin nutku şerifi ile niyaz ediyoruz :

Hutben okunur, minberi  iklimi bekada ,
H
ükmün tutulur Mahkeme-i Ruz-i Cezada ,
Gülbank-u  kudümün  çekilir arş-ı Hüdada ,
Esma-ı Şerifin anılır,  arzu semada ,
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim,
Haktan bize Sultanı müeyyedsin Efendim,

MEVLİD KANDİLİMİZ KUTLU OLSUN...

Rabbimiz, onun ahlakı ile müzeyyen olmayı bizlere nasip ve müyesser kılsın.

Halveti Net Yayın Ekibi

 

 

   

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN 

09/12/2008 12:50

Celalettin Rumi (K.S) buyuruyor :

Aşk, o yalımdır ki parladı mı
sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar.
"Lâ kılıcı", Allah'tan başka ne varsa hepsini keser, silip süpürür.
Bir bak hele "Lâ"dan sonra ne kalır?
"İlla Allah; kalır, hepsi gider.
Neşelen, sevin, ey ikiliği kurban eden aşık...
 
* * * * *
 
Kurban Bayramınız mübarek olsun...

* * *

Halveti Net Yayın Ekibi

 
 

   

RAMAZAN KUTLAMASI 

01/09/2008 13:06

Hazreti Mevlana Divanı Kebir'de buyuruyor :

" Sabır, hoş bir buluttur; ondan, hikmet, manevî lütuflar yağar!
Bu sebeptendir ki, Kur'an-ı Kerim de bu sabır ayında nazil olmuştur!

Bizi kötü işler, günahlar işlemeye teşvik eden kirli nefsimiz, arınmaya, temizlenmeye muhtaçtı! Ramazan gelince, günah zindanının kapısı kırıldı; can, nefsin esaretinden kurtuldu, miraca çıktı, sevgiliye kavuştu!

Bu mübarek ayda gönül de boş durmadı; ümitsizlik perdesini yırttı, göklere uçtu! Can, zaten bu kirli dünyaya mensup değildi, meleklerdendi; onlara ulaştı!

Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine sarıl da, şu beden kuyusundaki hapisten kendini kurtar! Yusuf aleyhisselam kuyunun ağzına geldi, seni çağırıyor; çabuk ol, vakit geçirme!

İsa aleyhisselam isteklerden, beden eşeğinin arzularından kurtulunca, duası kabul edildi! Sen de nefsanî isteklerden temizlen, elini yıka! Çünkü, gökyüzünden manevî yemeklerle dolu sofra geldi!

Haydi, elini ağzını yıka; ne yemek ye, ne iç, ne de söyle! Hakikate erdikleri, Hakk'ı bulduklan için susup duran ermişlere gelen mana sözlerini, mana lokmalarını  ancak Şems-i Tebrîz-î'nin himmeti ile bulabilirsin! "

Ramazan günlerinin ve gecelerinin kıymetini bilenlerden, Hazreti Mevlana'nın öğütlerini tutanlardan olalım...Ya Rabbi, Salihlerin, Nebilerin, Velilerin hürmetine niyazlarımızı kabul eyle...

Ramazan, bütün insanlık için hayırlara, güzelliklere vesile olsun..
Ramazanımız kutlu olsun..

Halveti Net Yayın Ekibi